1⁄8 oz

Korova – BIG Apple Kush Mintz 31% – 1/8th Flower Hybrid

$30.00

In stock

Brand: SKU: UF50PRO2 Category: